thong-bao-han-nop-tien-o-noi-tru-dai-hoc-hue-nam-hoc-2022-2023
Thông báo hạn nộp tiền ở nội trú Đại học Huế, năm học 2022 - 2023 Xem chi tiết...
Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 3,4,5,6 năm 2022. Xem chi tiết...