Điều chỉnh giá điện theo Quyết định 648 của Bộ Công Thương ngày 20/03/2019 đối với sinh viên nội trú và các bộ phận dịch vụ. Xem chi tiết...