Chi bộ Trung tâm PVSV – ĐHH tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. 30-10-2017

Chiều ngày 26/10/2017, Chi bộ Trung tâm PVSV thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017 và xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ 2017 – 2020, bầu Chi ủy Chi bộ, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm.

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Trung tâm PVSV – ĐHH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị. Vai trò của cấp ủy, của đồng chí Bí thư đã được khẳng định thông qua các hoạt động của Chi bộ. Chi bộ xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; việc nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và quần chúng được thực hiện sâu sát; nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình được quán triệt thực hiện nghiêm túc; vai trò tiền phong gương mẫu của Đảng viên trong hoạt động của đơn vị được đề cao; nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cấp ủy cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Nghi thức lễ chào cờ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm PVSV – ĐHH đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác chính trị của đơn vị là quản lý sinh viên nội trú, hỗ trợ trong công tác đào tạo chung của Đại học Huế. Đã lãnh đạo tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò giám sát và thực hiện nhiệm vụ, tích chực đóng góp vào hoạt động phong trào của đơn vị và đạt nhiều thành tích tốt, hàng năm tổ chức các phong trào văn thể trong viên chức, lao động và sinh viên nội trú.

Đồng chí Đào Thanh Hải,

Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế, Bí thư Chi bộ Trung tâm

báo cáo nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2020.

Lãnh đạo Đoàn thanh niên Trung tâm phát huy tính nhiệt tình, xung kích của tuổi trẻ, phát động được nhiều buổi lao động làm đẹp cơ quan, trụ sở làm việc, khuôn viên các khu nội trú và nhiều buổi sinh hoạt chính trị thiết thực khác. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 vừa qua chi bộ Trung tâm PVSV đã kết nạp thêm được 04 đảng viên mới, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 này tiếp tục bồi dưỡng kết nạp 01 đến 02 đảng viên mới và giúp đỡ nhiều quần chúng đang phấn đấu nhiệt tình để được xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bỏ phiếu bầu Chi Ủy, Bí Thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Thanh Hải, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đại học Huế – Bí thư chi bộ Trung tâm chúc mừng những kết quả đã đạt được của Trung tâm PVSV – ĐHH trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị tập thể Chi bộ tiếp tục nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh. Đồng chí tin tưởng, đảng viên trong Chi bộ sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục những hạn chế, tồn tại, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

03 đồng chí được bầu lại Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ Trung tâm PVSV – ĐHH đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Đào Thanh Hải được bầu lại giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Hồ Nhật Thành được bầu lại giữ chức Phó Bí thư; đồng chí Lê Xuân Trường là Chi ủy viên.

 

Đồng chí Lê Văn Trung thay mặt Công đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trương Duy Hùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, với vai trò nòng cốt của các đồng chí đảng viên, Chi bộ đã phối hợp với chính quyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi ủy Chi bộ Trung tâm định hướng tiếp tục bám sát, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, đổi mới toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung làm tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 


 
 
 
 
Tin đã đăng