Công đoàn cơ sở Trung Tâm PVSV tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại khuôn viên KTX Trường Bia 05-07-2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở Trung tâm PVSV năm học 2022-2023. Chiều ngày 4/7/2023 công đoàn cơ sở Trung tâm PVSV đã kết hợp cùng tổ tự quản Trường Bia và các em sinh viên nội trú tham gia tổng vệ sinh. Mọi người đã hăng hái tham gia nhiệt tình vào hoạt động tổng vệ sinh quanh khu vực KTX Trường Bia. Hoạt động dọn vệ sinh là hoạt động thường niên của Công đoàn cơ sở và các tổ tự quản thuộc các KTX.