Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng 17-09-2019

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), ngày 22/08/2019, Ban Tuyên giáo Trung Ương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET (htpp://vcnet.vn) (bắt đầu tuần thi thứ nhất vào ngày 26/08/2019 và dự kiến kết thúc vào tháng 06/2020).
Các thông tin thể lệ cuộc thi các em sinh viên tìm hiểu ở các link bên dưới:

http://www.dangcongsan.vn/thoi-su/the-le-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam-532567.html

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/2019/9/BTGTU-cv-1023-vv_tuyen_truyen_va_van_dong_cuoc_thi_trac_nghiem_90_nam_lich_su_Dang_CSVN_signed1.pdf