Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm PVSV - Đại học Huế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 28-11-2017

Thực hiện hướng dẫn số 02/KH-CĐ  ngày 20/01/2017và Thống báo 19/TB-CĐ của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học huế về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Lê Trọng Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế. Về phía Trung tâm có đồng chí Đào Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng 41 công đoàn viên Trung tâm.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm PVSV - Đại học Huế nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Xuân Trường – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và những hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn thông qua các phong trào và hoạt động công đoàn;  công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đoàn viên công đoàn luôn được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, báo cáo cũng xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng Trung tâm nói riêng và xây dựng Đại học Huế nói chung ngày càng phát triển, vững mạnh.

Đồng chí Lê Xuân Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thay mặt

Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tại đại hội

Đại hội vinh dự được đồng chí Lê Trọng Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế phát biểu chỉ đạo và biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Công đoàn Trung tâm PVSV - Đại học Huế là một tổ chức Công đoàn có lực lượng đoàn viên trẻ, trình độ đại học chiếm tỉ lệ cao, đoàn viên cần tham gia tốt công tác chuyên môn trong quản lý sinh viên nội trú.

Đồng chí  Lê Trọng Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đồng chí Lê Trọng Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thay mặt chi bộ Trung tâm PVSV – Đại học Huế, đồng chí Đào Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu ý kiến tại Đại hội. Đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, ngoài việc thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn Trung tâm đã tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng chí cũng nhấn mạnh cần làm tốt công tác phối hợp giữa Công đoàn và đơn vị trong việc đẩy mạnh chỉ thị 05/TW của Trung Ương Đảng về  “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Đào Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại đại hội

Đồng chí Đào Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội cũng tiếp thu được nhiều ý kiến tham luận từ các đại biểu đại diện cho các tổ công đoàn trực thuộc tập trung vào các vấn đề thách thức đặt ra với tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay, các giải pháp đổi mới phương thức và nội dung hoạt động công đoàn ở đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác chăm lo đời sống viên chức, lao động, bảo vệ quyền và lợi ích pháp chính đáng cho người lao động, công đoàn với việc vận động đoàn viên tham gia các phong trào.

Công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với hoạt động công đoàn; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2027 gồm 03 đồng chí.

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội nói riêng và tập thể đoàn viên công đoàn nói chung, Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm PVSV - Đại học Huế nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công tốt đẹp; toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Một số hình ảnh và các ý kiến tại Đại hội:

Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm PVSV

 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.