Giải bóng chuyền sinh viên nội trú Đại học Huế, lần thứ VI năm 2017. 23-03-2017