Giới thiệu tổng quan về trung tâm phục vụ sinh viên

TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế là đơn vị trực thuộc Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số: 635/QĐ-TCNS ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Giám đốc Đại học Huế.

Trung tâm Phục vụ Sinh viên là đơn vị dự toán cấp 3, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động phục vụ học sinh – sinh viên và lưu học sinh nước ngoài đang theo học tại Đại học Huế.

Làm đầu mối phối hợp với các tổ chức, chính quyền, đoàn thể các cấp và cá nhân ở trong và ngoài Đại học Huế trong việc triển khai công tác học sinh, sinh viên nội trú ở các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Nhiệm vụ:

Quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phục vụ học sinh, sinh viên và lưu học sinh theo kế hoạch đựoc giao và các quy định hiện hành.

Tổ chức các loại dịch vụ, phục vụ đời sống cho học sinh, sinh viên nội trú và lưu học sinh

Giao dịch phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức từ thiện trong việc xây dựng cơ sở vật chất và phục vụ học sinh, sinh viên.

 

Các cơ sở lưu trú:

Có 02 khu nội trú để phục vụ chỗ ở lưu trú cho sinh viên và lưu học sinh các trường thành viên: 

 

1 - Ký túc xá Tây Lộc:

Có 05 dãy nhà 2 tầng với 60 phòng ở, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được 500 chỗ lưu trú cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học Nông lâm, Đại học Nghệ thuật.

Địa chỉ: 100 Trần Văn Kỷ, Tp.Huế.

Điện thoại: 0234.3516240.

Diện tích phòng ở: 35 m2

2 - Ký túc xá Trường Bia:

(Khu A):

Có 06 dãy nhà 5 tầng với 400 phòng ở, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được 3000 chổ lưu trú cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật; khoa GDTC..

Địa chỉ: 42 Nguyễn Khánh Toàn, Tp.Huế.

Điện thoại: 0234.3816109

Diện tích phòng ở: 38 m2, vệ sinh khép kín.

 

(Khu B):

Có 02 dãy nhà 5 tầng với 100 phòng ở, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được 800 chổ lưu trú cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật; khoa GDTC.

Địa chỉ: 42 Nguyễn Khánh Toàn, Tp.Huế.

Điện thoại: 0234.3938863

Diện tích phòng ở: 38 m2, vệ sinh khép kín.

 

Nhà Lưu học sinh nước ngoài:

Có 01 dãy nhà 5 tầng với 40 phòng ở, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được 120 chỗ lưu trú cho học sinh, sinh viên nước ngoài.

Địa chỉ: 42 Nguyễn Khánh Toàn, Tp.Huế.

Điện thoại: 0234.3817280

Diện tích phòng ở: 38 m2, vệ sinh khép kín.

 

Bảng giá tiền phòng theo từng loại: http://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/tin-tuc/quy-dinh-muc-thu-tien-o-cua-sinh-vien-noi-tru-tai-cac-khu-ktx-cua-dai-hoc-hue

Văn phòng Trung tâm:

Địa chỉ: 42 Nguyễn Khánh Toàn, Tp.Huế.

Điện thoại: 

Văn phòng:       0234.3824198

Website: ssc.hueuni.edu.vn

Email: ttpvsv@hueuni.edu.vn