Hội nghị triển khai năm học 2019- 2020 Trung tâm PVSV - ĐHH. 09-10-2019

Sáng ngày 26 tháng 09 năm 2019 tại hội trường Trung tâm PVSV đã diễn ra Hội nghị Triển khai năm học 2019-2020 với sự tham dự của toàn thể VC,LD Trung tâm.

 Các đại biệu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị đ/c Đào Thanh Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã phổ biến kế hoạch số 1203/KH-ĐHH ngày 05/9/2019 của Giám đốc ĐHH về nhiệm vụ kế hoạch của ĐHH năm học 2019 - 2020.

Đ/c Đào Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm đã triển khai năm học 2019-2020 của Trung tâm đến toàn thể các đơn vị và VC,LĐ Trung tâm.

Kế hoạch năm học 2019-2020 của Trung tâm đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 1203/KH-ĐHH ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Đại học Huế về kế hoạch năm học 2019-2020.

2. Tập trung nguồn lực, trí tuệ và trách nhiệm, đẩy mạnh các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ HSSV nội trú. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, thu hút nhiều HSSV vào ở Ký túc xá. Nâng cao hiệu quả điều hành công tác quản lý, thu hút các nhà đầu tư cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên nội trú theo hướng xã hội hóa.

Đồng thời Kế hoạch cũng đề ra 05 nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện về các mặt công tác sau:

1. Công tác chính trị, tư tưởng.

2. Công tác tổ chức cán bộ, hành chính.

3. Công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất.

4. Công tác HSSV nội trú.

5. Công tác quản lý điều hành.

( Chi tiết kế hoạch năm học 2019-2020 của Trung tâm PVSV xem tại: http://ssc.hueuni.edu.vn)

VC,NLĐ tham gia thảo luận tại hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với dự thảo kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Trung tâm đề ra.

Cũng trong Hội nghị này, Trung tâm đã tổ chức công bố các quyết định khen thưởng của công đoàn Đại học Huế.

Một số hình ảnh khen thưởng Công đoàn năm học 2018 - 2019.