Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019 30-11-2018

Thực hiện Chỉ thị số 2919 /CT-BGDDTngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục; Đại học Huế đang thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 số 1083/KH-ĐHH ngày 14 tháng 8 năm 2018;Trung tâm PVSV triển khai thực hiện Nghị quyết của Chi Bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và kế hoạch năm học 2018-2019. Sáng ngày 29/11/2018, Trung tâm PVSV - Đại học Huế tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019 nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019.

Đến dự hội nghị, về phía lãnh đạo Đại học Huế có đồng chí Võ Thị Hồng Vũ, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế; đồng chí Trần Đăng Huy, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế; về phía trung tâm có đồng chí Đào Thanh Hải – Bí thư Chi bộ, Giám đốc trung tâm; đồng chí Hồ Nhật Thành – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo sau:

- Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng năm học 2018 - 2019 của Giám đốc Trung tâm;

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 - 2018 và phương hướng công tác thi đua năm học 2018 - 2019;

- Báo cáo tình hình hoạt động tài chính năm 2017, 10 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch tài chính trong năm 2018.

- Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2017 - 2018 và phương hướng công tác năm học 2018-2019.

- Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của Th.S Võ Thị Hồng Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH tại Hội nghị đối với công tác hoạt động và định hướng phát triển của Trung tâm.

Hội nghị đã thảo luận các nội dung sau:

  - Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tài chính của đơn vị năm 2017; 2018.

  - Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

  - Kế hoạch xây dựng đội ngủ quản lý, bồi dưỡngmôn nghiệp vụ, các biện pháp cải tiến, các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của viên chức, lao động hợp đồng;

  - Góp ý dự thảo báo cáo của Giám đốc ĐHH về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, năm học 2017 - 2018 và phương hướng hoạt động của ĐHH năm học 2018 - 2019, năm học 2019-2020.

  - Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

  - Bầu đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Công chức, viên chức ĐHH lần thứ IX, năm 2018.

 

Đ/c Đào Thanh Hải, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả thực hiện trong năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

 

Đ/c Võ Thị Hồng Vũ, Ủy viên TV CĐ ĐHH phát biểu.

Đến dự hội nghị, đồng chí Võ Thị Hồng Vũ, Ủy viên thường vụ Công đoàn ĐHH đại diện lãnh đạo đã phát biểu chỉ đạo và góp ý nhằm nâng cao chất lượng quản lý và đánh giá cao sự nổ lực của Ban Giám đốc, viên chức và người lao động Trung tâm trong năm học qua.

Sau hơn 3 tiếng làm việc  tích cực và nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm học mới với nhiều thắng lợi mới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

 Đ/c Lương Thị Vân – Tổ trưởng Tổ Kế hoạch tài chính báo cáo tình hình tài chính năm học 2017 - 2018.

 

Đ/c Trương Duy Hùng – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra năm học 2017 - 2018.

 

 Đ/c Hồ Nhật Thành  – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai kế hoạch thi đua năm học 2018 - 2019.

 

Đ/c Võ Thị Hồng Vũ, Ủy viên TV CĐ ĐHH  tặng hoa cho Ban Thanh Tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020.

 

Đ/c Đào Thanh Hải – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm tặng hoa và phần thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2017 - 2018: Phòng TC-HC, Tổ QT-CSVC, Tổ KH-TC, Tổ KTX Trường Bia và Tổ KTX Tây Lộc.

 

Đ/c Võ Thị Hồng Vũ, Ủy viên TV CĐ ĐHH tặng hoa và phần thưởng

cho hai đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017 – 2018 là đ/c Tống Trần Lữ và đ/c Lương Thị Vân.

 

Đ/c Trần Đăng Huy, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tặng hoa và trao phần thưởng cho các đồng chí được Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế tuyên dương năm học 2017 – 2018  là đ/c Trần Mạnh Hùng, đ/c Cao Thị Thu Tình và đ/c Nguyễn Thị Hương (đã nghỉ hưu).

 

Viên chức, lao động thảo luận các văn kiện được báo cáo tại Hội nghị.

Đoàn chủ tịch giải đáp những thắc mắc của viên chức và người lao động.

 

Thư ký đọc nghị quyết của Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019.