Kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2017 - 2018. 16-05-2017