Quy định mức thu tiền ở của sinh viên nội trú tại các Ký túc xá Đại học Huế (Áp dụng từ năm học 2016-2017) 21-03-2017