Quy định về việc thanh toán tiền ở, tiền điện, nước và VSMT của sinh viên nội trú tại các Ký túc xá của Đại học Huế. 01-04-2022


 
 
 
 
Tin đã đăng