Sinh viên KTX Trường bia tặng ghế đá cho KTX 26-04-2023

Được sự đồng ý của Ban giám đốc Trung tâm Phục vụ sinh viên- Đại học Huế. Ngày 26 tháng 4 năm 2023. Tại Khu B, KTX Trường Bia. Đại diện các em sinh viên trong đội bóng chuyền Khu B đã được trích 1 phần từ giải thưởng của đội bóng chuyền sau khi vô địch giải bóng chuyền truyền thống lần thứ X, năm 2023 tặng cho KTX Trường Bia ghế đá.   

đại diện đội bóng chuyền Khu B cùng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung tâm và BQL KTX Trường Bia