Thông báo về việc đón tiếp và bố trí chỗ ở nội trú cho sinh viên học kỳ II, năm học 2021 - 2022 tại các KTX kết hợp công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới. 07-02-2022


 
 
 
 
Tin đã đăng