Thông báo về việc nộp tiền và thanh toán tiền ở của sinh viên nội trú Học kỳ II năm học 2019 - 2020 tại các Ký túc xá của Đại học Huế. 08-05-2020