Thông báo về việc thu tiền ở nội trú tại các ký túc xá của Đại học Huế năm học 2019 - 2020. 31-05-2019