Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các KTX thuộc Trung tâm PVSV sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021. 23-02-2021