Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các Ký túc xá sinh viên. 20-03-2020