Tổ chức gặp mặt các Tổ tự quản sinh viên của các KTX thuộc Trung tâm PVSV 30-09-2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên của năm học 2023-2024. Nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh viên tự quản đại diện cho sinh viên nội trú trong các khu KTX. Vào đêm 29/9/2023, Trung tâm PVSV đã tổ chức buổi gặp mặt các Tổ tự quản sinh viên. Thành phần tham dự buổi có Đ/c Lê Xuân Trường Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng THCH, Đ/c Hồ Nhật Thành phó giám đốc phụ trách Trung tâm, các Đ/c là Trưởng phó các Ban quản lý KTX và các Tổ tự quản của các KTX Trường Bia và Tây Lộc.

Trong buổi gặp mặt Đ/c Hồ Nhật Thành Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đã nhấn mạnh những nội dung hoạt động trọng tâm trong năm học 2023-2024 và nêu quan điểm những hoạt động nên bám sát gắn liền thực tế với sinh viên nội trú hơn. Qua buổi gặp mặt, các em sinh viên tự quản rất phấn khởi trước sự quan tâm các cấp lãnh đạo Trung tâm và xin hứa quyết tâm sẽ cùng BQL KTX xây dựng KTX xanh sạch đẹp và văn minh theo các chương trình như chủ nhật xanh, thu gom ve chai, tổ chức giải bóng đá sinh viên...