Trung Tâm Phục vụ sinh viên- Đại học Huế tổ chức đối thoại sinh viên nội trú lần thứ VI, năm 2023 tại KTX Trường Bia 15-05-2023

Thực hiện công tác học sinh sinh viên nội trú năm học 2022-2023. Nhằm giải đáp thắc mắc các ý kiến, kiến nghị cũng như cung cấp các tin liên quan đến sinh viên nội trú. Năm học 2022-2023 Trung tâm PVSV đã tiếp nhận gần 2.200 sinh viên vào ở nội trú. Trung tâm PVSV là đơn vị đóng vai trò trực tiếp quản lý việc ở, sinh hoạt và học tập ngoài giờ lên lớp cho sinh viên trong KTX. Để thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh để có những biện pháp khắc phục kịp thời nhằm phục vụ hỗ trợ cho các em sinh viên nội trú.Trung tâm Phục vụ sinh viên- Đại học Huế đã tổ chức 2 đêm đối thoại 10,11/05/2023 tại 2 KTX thuộc Trung tâm là KTX Tây Lộc và KTX Trường Bia. Trong không khí vui vẻ và cởi mở dân chủ và mang tính xây dựng cao với hơn 200 sinh viên tham gia các buổi đối thoại và đã có gần 30 ý kiến trao đổi, góp ý cũng như những đề xuất nguyện vọng của sinh viên với lãnh đạo trung tâm. Trong đó, đa số các ý kiến tập trung chủ yêu trao đổi, góp ý, đề xuất về lĩnh vực quản lý, chế độ chính sách cho sinh viên nội trú. Cơ sở vật chất ở các KTX và thái độ phục vụ sinh viên...Tất cả các ý kiến đều được Đồng chí phụ trách trung tâm trả lời, giải đáp các thắc mắc từng vấn đề cụ thể của sinh viên nêu ra. Hầu hết sinh viên đều thỏa mãn với các câu trả lời của Trung tâm. Đối với Trung tâm càng thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình càng lớn hơn để góp phần xây dựng các khu nội trú của Đại học Huế ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.

Một số hình ảnh trong các buổi đối thoại sinh viên năm học 2022-2023:

Đ/c Hồ Nhật Thành phó giám đốc, Phụ trách trung tâm phát biểu trước buổi đối thoại tại KTX Trường Bia

Đ/c  Đ/c Hồ Nhật Thành phó giám đốc, Phụ trách trung tâm phát biểu trước buổi đối thoại tại KTX Tây Lộc