TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN – ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NỘI TRÚ NĂM HỌC 2016 – 2017 23-03-2017

     Công tác quản lý sinh viên nội trú của Trung tâm Phục vụ Sinh viên trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, đảm bảo vấn đề phục vụ sinh viên nội trú và an ninh trường học, góp phần nâng cao hiệu quả về chất lượng giáo dục đào tạo của Đại học Huế.

     Thực hiện kế hoạch của Trung tâm năm học 2016 – 2017 và Quy chế công tác Học sinh sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Thông tư 27 ngày 27/06/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo, để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh viên trong Ký túc xá, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đào tạo, ngoài các kênh gián tiếp, đây là một kênh trực tiếp và là một diễn đàn để cho sinh viên nội trú có thể trao đổi ý kiến của mình qua công tác phục vụ với lãnh đạo của Trung tâm.

     Trung tâm đã tiến hành tổ chức 4 buổi diễn đàn đối thoại với sinh viên nội trú ở 03 KTX trực thuộc là KTX Tây lộc vào ngày 18/03/2017, KTX Đống Đa vào ngày 19/03/2017 và KTX Trường Bia (vì số lượng sinh viên nội trú đông nên được bố trí làm 2 buổi) vào hai ngày 20 và 21/03/2017.

               

Đối thoại với sinh viên KTX Tây Lộc và sinh viên KTX Đống Đa.

               

Đối thoại với sinh viên KTX Trường Bia (A1, A2,A3,A4,A5,A6,B1,B2,LHS Lào).

 

     Trong không khí cởi mở, dân chủ và mang tính xây dựng cao, với 550 sinh viên thay mặt cho hơn 2.000 sinh viên nội trú tham gia các buổi đối thoại và đã có 55 ý kiến trao đổi, góp ý cũng như những đề xuất, nguyện vọng của sinh viên với lãnh đạo Trung tâm. Trong đó, đa số các ý kiến tập trung chủ yếu trao đổi, góp ý, đề xuất về lĩnh vực quản lý, chế độ chính sách cho sinh viên nội trú, cơ sở vật chất ở các ký túc xá, thái độ phục vụ sinh viên…. Tất cả các ý kiến của sinh viên đều đã được Giám đốc Trung tâm và cán bộ quản lý Ký túc xá trả lời, giải đáp cụ thể từng vấn đề mà sinh viên đề cập đến. Hầu hết sinh viên đều thỏa mãn với các trả lời và giải đáp của Trung tâm. Qua các buổi đối thoại này sinh viên càng hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong sinh hoạt tập thể. Đối với Trung tâm càng thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình càng lớn hơn để góp một phần xây dựng các khu nội trú của Đại học Huế ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.

     Hình thức đối thoại này sẽ được Trung tâm duy trì hàng năm để được nghe nhiều ý kiến phản ánh của sinh viên phục vụ tốt cho công tác quản lý của Trung tâm.

     Một số hình ảnh về các buổi đối thoại cùng với các ý kiến của các em sinh viên và lời giải đáp của lãnh đạo Trung tâm:

               

Sinh viên KTX Tây Lộc và KTX Đống Đa phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

               

Sinh viên KTX Trường Bia gồm các nhà A1,A2,A3,A4,A5,A6,B1,B2,LHS Lào phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

               

Ban Giám đốc Trung tâm giải đáp các thắc mắc của sinh viên.


 
 
Tin mới hơn