TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN – ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NỘI TRÚ NĂM HỌC 2017 – 2018. 27-03-2018

Công tác quản lý sinh viên nội trú của Trung tâm Phục vụ Sinh viên trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, đảm bảo vấn đề phục vụ sinh viên nội trú và an ninh trường học, góp phần nâng cao hiệu quả về chất lượng giáo dục đào tạo của Đại học Huế.

      Năm học 2017-2018 Trung tâm tiếp nhận gần 3.000 sinh viên vào ở nội trú. Việc đăng ký tiếp nhận sinh viên ở nội trú được thực hiện theo đúng quy chế Công tác HSSV nội trú (theo Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT). Trung tâm PVSV Đại học Huế là đơn vị đóng vai trò trực tiếp quản lý việc ở, sinh hoạt và học tập ngoài giờ lên lớp cho sinh viên trong KTX. Để thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những thông tin phản ánh từ phía sinh viên và có những biện pháp kịp thời nhằm phục vụ và hỗ trợ sinh viên, Trung tâm tổ chức diễn đàn đối thoại với sinh viên nội trú lần thứ IV.

Trung tâm đã tiến hành tổ chức 4 buổi diễn đàn đối thoại với sinh viên nội trú ở 03 KTX trực thuộc là KTX Trường Bia (vì số lượng sinh viên nội trú đông nên được bố trí làm 2 buổi) vào hai ngày 17 và 18/03/2018, KTX Đống Đa vào ngày 19/03/2018 và KTX Tây lộc vào ngày 20/03/2018.

 

 

Đối thoại sinh viên KTX Trường Bia (Nhà A1, A2, A3, A4, A5)

 

 

Đối thoại sinh viên KTX Trường Bia (Nhà A6, LHS, B1, B2, B3)

 

 

Đối thoại sinh viên KTX Đống Đa

 

 

Đối thoại sinh viên KTX Tây Lộc

 

Trong không khí cởi mở, dân chủ và mang tính xây dựng cao, với 500 sinh viên thay mặt cho hơn 2.500 sinh viên nội trú tham gia các buổi đối thoại và đã có 20 ý kiến trao đổi, góp ý cũng như những đề xuất, nguyện vọng của sinh viên với lãnh đạo Trung tâm. Trong đó, đa số các ý kiến tập trung chủ yếu trao đổi, góp ý, đề xuất về lĩnh vực quản lý, chế độ chính sách cho sinh viên nội trú, cơ sở vật chất ở các ký túc xá, thái độ phục vụ sinh viên…. Tất cả các ý kiến của sinh viên đều đã được Giám đốc Trung tâm và cán bộ quản lý Ký túc xá trả lời, giải đáp cụ thể từng vấn đề mà sinh viên đề cập đến. Hầu hết sinh viên đều thỏa mãn với các trả lời và giải đáp của Trung tâm. Qua các buổi đối thoại này sinh viên càng hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong sinh hoạt tập thể. Đối với Trung tâm càng thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình càng lớn hơn để góp một phần xây dựng các khu nội trú của Đại học Huế ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.

Hình thức đối thoại này  được Trung tâm duy trì hàng năm để được nghe nhiều ý kiến phản ánh của sinh viên phục vụ tốt cho công tác quản lý của Trung tâm.

Một số hình ảnh về các buổi đối thoại cùng với các ý kiến của các em sinh viên và lời giải đáp của lãnh đạo Trung tâm:

 

Một số ý kiến của các em sinh viên nội trú đại diện cho các phòng ở.