Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế tổ chức gặp mặt tân sinh viên năm 01, năm học 2023-2024 30-10-2023

Thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐ về Quy chế công tác HSSV nội trú. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sinh viên nội trú năm học 2023-2024. Trong các ngày 27,28,29/10/2023, Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế đã tổ chức các buổi gặp các em tân sinh viên năm 01 và các em sinh viên có nhu cầu tham gia. Nhằm phổ biển nội quy, quy chế của sinh viên nội trú và nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc đảm bảo ANTT, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ tại KTX, đồng thời giải đáp các ý kiến của sinh viên và cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên nội trú. Đến tham dự buổi gặp mặt tân sinh viên có Đ/c Hồ Nhật Thành Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm, Đ/c Lê Xuân Trường Trưởng Phòng TCHC Trung tâm và về phía lãnh đạo của Công An Phường An Cựu : Đ/c Hoàng Anh Tuấn, Phó Công An Phường An Cựu; Đ/c Trần Hữu minh Phó Công An Phường An Cựu; về phía lãnh đạo Công An Phường Tây Lộc : Đ/c Phan Văn Nhật Phó Công An Phường Tây Lộc; và các Đ/c Công An Phường. Trong các buổi gặp mặt, các em sinh viên đã được nghe các lãnh đạo trung tâm PVSV thông qua các nội quy, quy chế của KTX và các quy định về giá cả, thông báo trả tiền điện nước của Trung tâm. Về phía các Công An Phường An Cựu, Tây Lộc đã báo cáo về tình hình ANTT và PCCC tại các KTX.

Các hình ảnh của các buổi gặp mặt tân sinh viên:

 

Đ/c Hồ Nhật Thành, Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm PVSV phát biểu tại buổi gặp mặt sinh viên KTX Trường Bia

Đ/c Lê Xuân Trường Trưởng Phòng TCHC thông qua nội quy, Quy chế của KTX tại KTX Trường Bia

Đ/c Lương Thị Vân Tổ trưởng Tổ KHTC thông qua các quy định và các thông báo về giá cả loại phòng tại KTX

Đ/c Công An Hoàng Ngọc Tuấn báo cáo về tình hình ANTT và PCCC tại KTX Trường Bia thuộc KTX Trường Bia

 

quang cảnh tại buổi gặp mặt tân sinh viên của KTX Trường Bia

Đ/c Hồ Nhật Thành, Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm PVSV phát biểu tại buổi gặp mặt sinh viên KTX Tây Lộc

Đ/c Phan Văn Nhật Phó Công An Phường Tây Lộc báo cáo về tình hình ANTT  tại KTX Tây Lộc 

Đ/c Công An Trần Quang Qúy tuyên truyền và hướng dẫn PCCC cho các em sinh viên KTX Tây Lộc