Thông báo về việc thanh toán tiền học kỳ II năm học 2019 - 2020 của sinh viên nội trú tại các ký túc xá của Đại học Huế. 10-06-2020