Về việc trung dụng khu A, KTX Trường Bia thuộc Trung tâm PVSV làm khu cách ly phòng dịch Covid-19 30-03-2020


 
 
Tin mới hơn