Thứ Năm, Ngày 25/07/2024
Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Người chủ trì
13:30

Lễ Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) 

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, phường An Tây

PGĐ Hồ Nhật Thành

Giám đốc ĐHH
14:00

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Hồ Nhật Thành, Võ Thị Hồng Vũ

Giám đốc ĐHH

Thứ Sáu, Ngày 26/07/2024
Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Người chủ trì
07:00

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024)

Nghĩa trang TP Huế và Nghĩa trang Trường Sơn tỉnh Quảng Trị

Theo Kế hoạch số 109/KH-TTPVSV ngày 19/7/2024 của Phó Giám đốc phụ trách TT

PGĐ Thành

Thứ Năm, Ngày 25/07/2024
13:30

Lễ Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) 


Địa điểm:

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, phường An TâyThành phần:

PGĐ Hồ Nhật ThànhChủ trì: Giám đốc ĐHH
Thứ Năm, Ngày 25/07/2024
14:00

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng


Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiThành phần:

PGĐ Hồ Nhật Thành, Võ Thị Hồng VũChủ trì: Giám đốc ĐHH
Thứ Sáu, Ngày 26/07/2024
07:00

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024)


Địa điểm:

Nghĩa trang TP Huế và Nghĩa trang Trường Sơn tỉnh Quảng TrịThành phần:

Theo Kế hoạch số 109/KH-TTPVSV ngày 19/7/2024 của Phó Giám đốc phụ trách TTChủ trì: PGĐ Thành