CÔNG TÁC ĐÓN TIẾP SINH VIÊN CỦA TRUNG TÂM PVSV NĂM HỌC 2022-2023 13-09-2022

 

Sau  thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2022, Sinh viên các Trường Đại học thành viên, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế đã quay trở lại học tập từ ngày 05/9/2022.

Trước đó, để đón tiếp các em sinh viên nội trú vào ở năm học 2022-2023, Trung tâm PVSV đã hoàn thành công tác sửa chữa về CSVC, bố trí phòng ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường các KTX. Các cơ sở dịch vụ  sẵn sàng đón tiếp các em sinh viên vào ở từ những ngày đầu tháng 9/2022. 

Theo kế hoạch năm học 2022-2023, KTX của Trung tâm PVSV sẽ đón tiếp 1.500 sinh viên năm 2,3,4,5 và 600 sinh viên năm 1 của các đơn vị đào tạo Đại học Huế.

 Tính đến ngày 12/9/2022 đã có 1.600 sinh viên vào làm thủ tục và bắt đầu ở KTX. Trung tâm tiếp tục sẵng sàng đón tiếp sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm thứ 1 nhập học từ tháng 10/2022.

Phụ huynh và các em sinh viên đến làm thủ tục ở KTX

Ban quản lý KTX bố trí sắp xếp chổ ở mới cho sinh viên

 

Phòng ở sinh viên