Hội nghị Tổng kết năm học 2021 - 2022 15-07-2022

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022, ngày 15/7/2022, tại Hội trường, Nhà SHĐN thuộc khu A, KTX Trường Bia, Trung tâm Phục vụ sinh viên – Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021 - 2022. Tham dự Hội nghị có: Đ/c Hồ Nhật Thành, Bí thư Chi bộ, Phó Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Trưởng, phó các Phòng, tổ trực thuộc và toàn thể Viên chức, người lao động của đơn vị.

Tại Hội nghị, đ/c Hồ Nhật Thành, thay mặt Bam Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023. Báo cáo nêu rõ những thành tích nổi bật của đơn vị đã đạt được trong năm, những khó khăn, thách thức đã vượt qua, đặc biệt là việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm học đã được Đại học Huế ghi nhận.

Đ/c Lê Xuân Trường, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính công bố kết quả xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022 của Hội đồng TĐ-KT Trung tâm và công bố kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022 của Công đoàn cơ sở Trung tâm.    

Hội nghị tổng kết năm học của Trung tâm đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, là diễn đàn thông tin, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của toàn thể viên chức, người lao động. Thông qua các nội dung báo cáo tại Hội nghị, toàn thể thành viên tham dự đều nhất trí với các nội dung trình bày tại Hội nghị và đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm học mới 2022 – 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đ/c Hồ Nhật Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trình bày Báo cáo Tổng kết năm học 2021 – 2022 và Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023

 


 
 
 
 
Tin đã đăng