Thông báo thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các Ký túc xá Đại học Huế 06-05-2024