Thông báo về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong Ký túc xá Đại học Huế 10-05-2024