Sinh viên nội trú

Mẫu đơn, Hợp đồng, Biên bản thanh lý ở nội trú
Mẫu đơn, Hợp đồng, Biên bản thanh lý ở nội trú
Mẫu đơn, Hợp đồng, Biên bản thanh lý ở nội trú
Giải bóng chuyền truyền thống sinh viên nội trú Đại học Huế lần IX, năm 2021.
Giải bóng chuyền truyền thống sinh viên nội trú Đại học Huế lần IX, năm 2021.

Chào mừng Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/042021) và ngày Quốc tế lao động 01/05 đồng thời, nhằm phát huy phong trào TDTT và tinh thần đoàn kết giao lưu trong sinh viên các khu nội trú, Trung tâm Phục vụ sinh viên tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống sinh viên nội trú Đại học Huế lần thứ IX, năm 2021 trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2021.

Đổi thay từ biết lắng nghe.
Đổi thay từ biết lắng nghe.

TTH - Lắng nghe những tâm tư, ý kiến phản ánh từ diễn đàn đối thoại với sinh viên nội trú ký túc xá (KTX) là cách giúp Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học (ĐH) Huế, hoàn thiện công tác quản lý, phục vụ sinh viên.