ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2022 03-03-2020
Ngày 28/02/2020 tại Hội trường nhà Sinh hoạt đa năng Chi bộ Trung tâm PVSV Đại học Huế thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại... Xem chi tiết...