Quầy tạp hóa

Thời gian làm việc
 • Thứ 2

  07:30 - 17:30

 • Thứ 3

  07:30 - 17:30

 • Thứ 4

  07:30 - 17:30

 • Thứ 5

  07:30 - 17:30

 • Thứ 6

  07:30 - 17:30

 • Thứ 7

  07:30 - 17:30

 • Chủ nhật

  07:30 - 17:30

Thông tin liên hệ
 • Điện thoại :

  0234.3824198

 • Email :

  ttpvsv@hueuni.edu.vn

 • Địa chỉ :

  42 Nguyễn Khánh Toàn - TP Huế