Trung tâm Phục vụ sinh viên – Đại học Huế tổ chức chương trình “Tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” tại các Ký túc xá sinh viên Đại học Huế

  Ngày 16/03/2024, Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Chương trình “Tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” tại các Ký túc xá sinh viên Đại học Huế (KTX).

  Tại buổi tập huấn, viên chức, người lao động và sinh viên Đại học Huế ở KTX được nghe các chiến sĩ cảnh sát PCCC phổ biến các kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CHCN, hướng dẫn xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn tại các khu nhà cao tầng tại KTX; sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ, giới thiệu các thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời hướng dẫn trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

  Các khẩu hiệu “Biết cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để bảo vệ chính mình và những người xung quanh”, “Mỗi người dân hãy chủ động học tập, tìm hiểu để có kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” được viên chức, người lao động, sinh viên nội trú KTX Đại học Huế rất quan tâm.

  Tập huấn về PCCC và CHCN nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, bảo đảm an toàn về người và tài sản trong KTX Đại học Huế là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng đối với viên chức, lao động và sinh viên nội trú Đại học Huế.

 

VC, LĐ và SV nội trú Đại học Huế tập trung tại sân nhà sinh hoạt đa năng tại buổi tập huấn

Thượng úy Lê Viết Quốc Vũ, phát biểu và tập huấn về PCCC & CHCN cho VC, LĐ, SV nội trú Đại học Huế

 

Giả định về sơ cứu người cho VC, LĐ và SV nội trú Đại học Huế

 

Giả định về sơ tán người khi cháy nổ xảy ra cho VC, LĐ và SV nội trú Đại học Huế

 

Giả định về sơ tán người khi cháy nổ xảy ra

 

VC, LĐ và SV nội trú  thực hành chữa cháy