Liên hệ

Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế.

Địa chỉ : 42 Nguyễn Khánh Toàn, Phường An Cựu, Tp Huế.

Số điện thoại : 0234.3824198

1. Ban quản lý Ký túc xá Trường Bia 

Số điện thoại: 0234.3816109

Địa chỉ 40 - 42 Nguyễn Khánh Toàn, Phường An Cựu, Tp Huế.

2. Ban quản lý Ký túc xá Tây Lộc 

Số điện thoại: 0234.3516240

Địa chỉ 100 Trần Văn Kỷ, Phường Tây Lộc, Tp Huế.