TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019. 12-10-2018

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030: chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 1083/KH-ĐHH ngày 14 tháng 08 năm 2018 của Đại học Huế về kế hoạch năm học 2018 - 2019. Ngày 11/10/2018 Trung tâm Phục vụ Sinh viên tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch năm học 2018 - 2019.

Đ/c Đào Thanh Hải – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm triển khai những

nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018 – 2019 của Đại học Huế và Trung tâm.

Trong năm học qua, trên cơ sở các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức, lao động, Trung tâm đã nổ lực, phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, tiếp tục xây dựng Trung tâm ngày càng ổn định, phát triển.

Đ/c Đào Thanh Hải – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm

tham gia thảo luận cùng viên chức, người lao động.

Hội nghị đã nêu ra ba nhiệm vụ chính như sau:

-  Tập trung nguồn lực, trí tuệ và trách nhiệm, đẩy mạnh các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ HSSV nội trú.

-  Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút nhiều học sinh sinh viên vào ở Ký túc xá.

-  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu hút các nhà đầu tư cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên nội trú.

Sau Hội nghị Trung tâm đã tiến hành phát giấy khen và biểu dương các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc (Chính quyền và Công đoàn) trong năm học 2017-2018, một số hình ảnh:

Đ/c Đào Thanh Hải – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm tặng giấy khen cho các đ/c hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong năm học 2017 – 2018.

Đ/c Đào Thanh Hải – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm trao giấy khen cho các đ/c đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn.

Đ/c Hồ Nhật Thành – Phó Bí thư chi bộ,Phó  Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm tặng giấy khen cho các đ/c đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn.