Thông báo về việc mức thu tiền ở và tiện điện nước, phí vệ sinh môi trường tại các khu KTX của Đại học Huế học kỳ I, năm 2023-2024 30-08-2023


 
 
 
 
Tin đã đăng