Trung tâm phục vụ sinh viên

Địa chỉ: 42 Nguyễn Khánh Toàn - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Địên thoại: 0234. 3824198

E-mail: ttpvsv@hueuni.edu.vn

 

Ký túc xá Tây Lộc:

- Địa chỉ : 100 Đường Trần Văn Kỷ 

- Điện thoại: 0234 3516240 

- Tổng số chỗ ở: 500 Trong đó (Nam chỗ, Nữ chỗ) 

- Cơ cấu phòng ở: 1 - 8 người/phòng 

- Diện tích phòng ở: 35 m2.

- Công trình phụ khép kín đầy đủ các dịch vụ đi kèm như Internet, CLB, nhà ăn, căng tin, sân chơi thể thao. 

 

Ký túc xá Trường Bia:

Khu A:

- Địa chỉ : 42 Nguyễn Khánh Toàn, P.An Cựu - Thành phố Huế

- Điện thoại: 0234 3816109 

- Tổng số chổ ở: 4000 chổ. 

- Cơ cấu phòng ở: 1 - 8 người/ phòng 

- Diện tích phòng ở: 38 m2.

- Công trình phụ khép kín đầy đủ các dịch vụ đi kèm như Internet, CLB, nhà ăn, căng tin, sân chơi thể thao. 

Khu B:

- Địa chỉ : 40 Nguyễn Khánh Toàn, P.An Cựu - Thành phố Huế

- Điện thoại: 0234 3938863. 

- Tổng số chổ ở: 800 chổ. 

- Cơ cấu phòng ở: 1 - 8 người/ phòng 

- Diện tích phòng ở: 38 m2..

- Công trình phụ khép kín đầy đủ các dịch vụ đi kèm như Internet, CLB, nhà ăn, căng tin, sân chơi thể thao. 

Nhà lưu học sinh nước ngoài:

- Địa chỉ : Khu ký túc xá Trường Bia - Thành phố Huế

- Điện thoại: 0234 3817288

- Tổng số chổ ở: 120 trong đó (nam , Nữ )

- Cơ cấu phòng ở: 1 - 2 người/ phòng; 1 - 4 người/ phòng

- Diện tích phòng ở: 38 m2, công trình phụ khép kín.