Bí thư Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Trung tâm Phục vụ sinh viên 10-06-2022

Chiều ngày 10/6/2022, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế đã có buổi làm việc với Chi bộ Trung tâm Phục vụ sinh viên. Tham dự buổi làm việc còn có TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể ĐHH; về phía Trung tâm PVSV có Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm và Trưởng các Phòng, Tổ trực thuộc đơn vị.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đ/c Hồ Nhật Thành, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Chi Bộ Trung tâm đối với Trung tâm Phục vụ sinh viên giai đoạn 2020 – 2022; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý Trung tâm Phục vụ sinh viên giai đoạn 2022 – 2026; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tạo cảnh quan môi trường của các khu ký túc xá sinh viên Đại học Huế gắn với chương trình thành phố xanh, sạch, đẹp, sáng của Thành phố Huế, cùng ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy Đại Học Huế đã có ý kiến chỉ đạo và kết luận giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới cho Chi Bộ Trung tâm, đặc biệt chú trọng đến các công tác về tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm, nhiệm kỳ 2022 – 2025; kiện toàn bộ máy tổ chức, lãnh đạo Trung tâm, nhiệm kỳ 2021 – 2026, xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường kết nối, hợp tác với các đơn vị để triển khai, khai thác có hiệu quả dịch vụ phục vụ sinh viên, công tác cảnh quan, môi trường của các khu Ký túc xá gắn với chương trình thành phố xanh, sạch, đẹp, sáng của thành phố Huế,… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên nội trú Đại học Huế.    

Thay mặt Trung tâm, đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ sâu sát của Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, của Ban Giám đốc Đại học Huế cùng các Ban chức năng đối với các hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua và mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế cùng các Ban chức năng liên quan tiếp tục quan tâm đến các hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới để Trung tâm ngày càng phát triển, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao là công tác sinh viên nội trú Đại học Huế.

  

 

PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy ĐHH phát biểu tại buổi làm việc.


 
 
 
 
Tin đã đăng