Giám đốc Đại học Huế làm việc với Trung tâm Phục vụ Sinh viên. 25-07-2022

Chiều ngày 25/7/2022, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế đã có buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ sinh viên. Tham dự buổi làm việc còn có Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ sinh viên do ông Hồ Nhật Thành, đại diện lãnh đạo Trung tâm trình bày cùng ý kiến phát biểu của lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng của Đại học Huế, Giám đốc Đại Học Huế đã có ý kiến chỉ đạo, động viên, giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới cho Trung tâm, đặc biệt quan tâm đến các công tác về kiện toàn bộ máy tổ chức, lãnh đạo Trung tâm, nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, công tác phối hợp đảm bảo thực hiện cảnh quan môi trường, trật tự an toàn xã hội tại các Phường có Ký túc xá đóng trên địa bàn,… nhằm hướng đến xây dựng các giải pháp tốt nhất phục vụ sinh viên nội trú Đại học Huế.    

Thay mặt Trung tâm, Phó Giám đốc phụ trách đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ thường xuyên, sâu sát của Giám đốc Đại học Huế cùng lãnh đạo các ban chức năng đối với các hoạt động của Trung tâm trong thời gian quan cũng như trong thời gian tới để Trung tâm ngày càng phát triển, góp phần trong tiến trình chung xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

 Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh Hội trường tại buổi làm việc

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc ĐHH phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hồ Nhật Thành, Phó Giám đốc phụ trách báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm tại buổi làm việc

Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng phát biểu tại buổi làm việc