Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 02-02-2023

Chiều ngày 01/2/2023 Trung tâm PVSV tổ chức lễ phát động tết trồng cây tại các địa điểm KTX thuộc Trung tâm PVSV quản lý. Đến dự có Đồng Chí Hồ Nhật Thành Phó giám đốc, phụ trách TT và toàn thể VC, NLĐ TT.

Lễ phát động  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 do TT  là hoạt động thiết thực chào mừng, hưởng ứng 64 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây” (1959-2023), kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.