GẶP MẶT TỔ TỰ QUẢN CÁC KHU KTX NĂM HỌC 2022-2023 31-10-2022

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nội trú năm học 2022-2023. Ngày 26/10/2022 , Lãnh đạo Trung tâm PVSV đã có buổi gặp mặt các tổ Tự quản sinh viên nội trú của các KTX. Tham dự buổi gặp mặt, về phía lãnh đạo Trung tâm có Ông Hồ Nhật Thành Phó giám đốc, Phụ trách Trung tâm và các Ông Bà là Trưởng phó các đơn vị thuộc Trung tâm. Về phía các Tổ tự quản gồm có 10 tổ viên của Tổ tự quản KTX Trường Bia và 3 tổ viên của Tổ tự quản KTX Tây Lộc.Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Trung tâm đã quán triệt quy chế hoạt động của Tổ tự quản sinh viên nội trú, nêu rõ quyền và nhiệm vụ chương trình, kế hoạch hoạt động của Tổ tự quản trong năm học 2022-2023. Cũng tại buổi gặp mặt này, các em sinh viên trong Tổ tự quản sinh viên các KTX nêu những ý kiến còn chưa rõ trong kế hoạch và chương trình hoạt động của tổ năm 2022-2023 cũng như các điều kiện hỗ trợ cho hoạt động của tổ (CSVC, hỗ trợ kinh phí…)

Qua buổi làm việc các em trong Tổ tự quản sinh viên nội trú đã hiểu rõ trách nhiệm của mình trong Tổ và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Lãnh đạo Trung tâm cũng tiếp thu các ý kiến đề xuất hợp lý của Tổ tự quản, tạo điều kiện tốt nhất cho Tổ hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng  KTX sinh viên trở thành KTX sinh viên là nơi đáng sống của sinh viên viên.