THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỐ TRÍ PHÒNG VÀ CHỖ TRỐNG KTX 21-09-2022