Trung Tâm Phục Vụ Sinh Viên Tổ Chức Cho Viên Chức, Lao Động Lấy Mẫu Xét nghiệm Rà Soát Bệnh Tật 15-12-2022

Được sự quan tâm của Công đoàn cơ sở Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế. Sáng nay ngày 15/12/2022 tại Hội trường Trung tâm đã diễn ra buổi lấy mẫu xét nghiệm nhằm giúp viên chức, lao động Trung tâm rà soát được bệnh tật. Đợt xét nghiệm này tham gia 30 viên chức, lao động. lấy mẫu xét nghiệm như gan, phổi và vòm họng...

Các viên chức, lao động xếp hàng đợi phiên mình lấy mẫu xét nghiệm