Hội Nghị Viên Chức, Lao động Năm Học 2022-2023 01-12-2022

 HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

 Thực hiện Thông báo số 1603/TBLT-ĐHH-CĐ  ngày 01/11/2022 của Đại học Huế về việc tổ chức Hội Nghị Đại biểu viên chức, người lao động Đại học huế lần thứ XI năm 2022. 

 Chiều ngày 25/11/2022,Trung tâm PVSV đã tổ chức Hội nghị VC, LĐ năm học 2022-2023 để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm học 2022-2023.

 Đến dự hội nghị, về phía lãnh đạo Đại học Huế có TS Bùi Văn Lợi Phó BT Đảng ủy Đại học Huế, Phó giám đốc Đại học Huế; về phía Công đoàn ĐHH có Thạc sĩ Võ Thị Hồng Vũ, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế; về phía trung tâm có đồng chí Lê Xuân Trường – Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Công đoàn CS; đồng chí Hồ Nhật Thành – Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.

 Hội nghị đã nghe các báo cáo sau:

 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương hướng năm học 2022 - 2023 của Trung tâm;

 - Báo cáo tình hình hoạt động tài chính năm 2021, 10 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch tài chính trong năm 2023.

- Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022-2024.

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 và phương hướng công tác thi đua năm học 2022 - 2023;

 Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của TS Bùi Văn Lợi Phó BT Đảng ủy Đại học Huế, Phó giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị đối với công tác hoạt động và định hướng phát triển của Trung tâm.

 Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu của VC,LĐ Trung tâm. Các ý kiến đều thống nhất và đồng ý các báo cáo tại hội nghị  trong năm học vừa qua và phương hướng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2022-2023 

  Hội nghị đã Bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 03 đồng chí. Và bầu 02 đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Công chức, viên chức ĐHH lần thứ XI, năm 2022.

100% đại biểu dự hội nghị đã nhất trí thông qua nghị quyết của hội nghị VC, LĐ năm 2022.

      Đ/c Hồ Nhật Thành, Phó giám đốc, Phụ trách Trung tâm báo cáo kết quả thực hiện trong năm học 2021-2022

     và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

                Tiến sĩ Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Phó giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo

                Đ/c Võ Thị Hồng Vũ, Uỷ viên Thường vụ công đoàn Đại học Huế phát biểu 

 

 

      Đ/c Lương Thị Vân , Tổ trưởng Tổ Kế Hoạch Tài Chính báo cáo tình hình tài chính năm học 2021-2022

 

Đ/c Trương Duy Hùng , Trưởng Ban Thanh Tra Nhân Dân báo cáo công tác thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022

Viên Chức, Lao Động thảo luận các văn kiện được báo cáo tại Hội nghị  

Đ/c Hồ Nhật Thành, tặng hoa cho Ban thanh Tra nhiệm kỳ 2022-2024 

Các Công đoàn bộ phận và các cá nhân được nhận giấy khen từ Đ/c Chủ tịch CĐCS

Thư ký đọc nghị quyết của Hội nghị Viên Chức, Lao Động năm 2021-2022