Thông báo về việc tổ chức Chương trình " Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ" tại các Ký túc xá sinh viên Đại học Huế. 14-03-2024