Thông báo về thông tin chỗ trống, phòng trống cho sinh viên nội trú tại các KTX Đại học Huế học kỳ II, năm học 2023-2024 23-01-2024